top of page

KONTAKT

Navštívte nás

pobočka

Burgenäckerstraße 6

74889 Sinsheim, Nemecko

info@jrd-coatings.de

Tel: 07260 849356

Otváracia doba 

Po - Pi: 7:00 - 17:00

​​​

​​

Zákaznícky servis

info@jrd-coatings.de

Tel: 07260 849356

Ďakujem mnohokrát

UMIESTNENIE

EURÓPA

Ústredie

Podtábor Sinsheim

Burgenäckerstraße 6

74889 Sinsheim, Nemecko

info@jrd-coatings.com

Tel: 07260 849356

74889 Sinsheim

info@jrd-coatings.com

Tel: 07260 849356

odtlačok

Zodpovednosť za obsah 
podľa § 10 ods. 3 MDStV:

výkonný riaditeľ

Naše daňové identifikačné číslo:      

Nátery JRD

Poštová adresa:

Nátery JRD
Burgenäckerstraße 6
74889 Sinsheim, Nemecko

Jutta Demel

E-mail: demel@jrd-coatings.de

Telefón: +49 (0) 7260 849 356
Fax: +49 (0) 7260 849 354

DE286476321

Snímky:

Alternatívne riešenie sporov v súlade s článkom 14 ods. 1 ODR-VO a článkom 36 VSBG

Náš obrazový materiál, ktorý sme nevytvorili my, 
pochádza od Wix a iStock

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online  (OS), ktorý nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obmedzenie zodpovednosti 

2. Externé odkazy 

Obsah tejto webovej stránky je vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Poskytovateľ však nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutého obsahu. Používanie obsahu webovej stránky je na vlastné riziko používateľa. Príspevky označené názvom vyjadrujú názor príslušného autora a nie vždy názor poskytovateľa. Samotné používanie webovej stránky poskytovateľa nezakladá žiadny zmluvný vzťah medzi používateľom a poskytovateľom.
 


Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán („externé odkazy“). Za tieto webové stránky zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia. Pri prvom vytvorení externých odkazov poskytovateľ skontroloval obsah tretích strán, či nedošlo k porušeniu zákona. V tom čase nebolo zjavné žiadne porušenie zákona. Poskytovateľ nemá žiadny vplyv na aktuálnu a budúcu podobu a obsah prepojených stránok. Nastavenie externých odkazov neznamená, že poskytovateľ preberá obsah za referenciou alebo odkazom za svoj. Neustála kontrola externých odkazov nie je pre poskytovateľa rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa však dozvieme o porušení zákona, takéto externé odkazy budú okamžite vymazané. 

 

3. Autorské práva a vedľajšie autorské práva 


Na obsah zverejnený na tejto webovej stránke sa vzťahuje nemecké autorské právo a doplnkové autorské právo. Akékoľvek použitie, ktoré nie je povolené nemeckým autorským zákonom a doplnkovým autorským zákonom, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa alebo príslušného držiteľa práv. Týka sa to najmä rozmnožovania, úpravy, prekladu, uchovávania, spracovania alebo reprodukcie obsahu v databázach alebo iných elektronických médiách a systémoch. Obsah a práva tretích strán sú takto označené. Neoprávnené rozmnožovanie alebo šírenie jednotlivých obsahov alebo celých stránok nie je povolené a je trestné podľa zákona. Povolené je len vytváranie kópií a sťahovanie pre osobné, súkromné a nekomerčné použitie. 
Prezentácia tejto webovej stránky v externých rámcoch je povolená len s písomným súhlasom. 


 

4. Súkromie 


Návštevou webovej stránky poskytovateľa je možné uložiť informácie o prístupe (dátum, čas, zobrazené stránky). Tieto údaje nepatria medzi osobné údaje, ale sú anonymizované. Vyhodnocujú sa len na štatistické účely. Nebudú postúpené tretím stranám na komerčné alebo nekomerčné účely. 

Poskytovateľ výslovne upozorňuje, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) má bezpečnostné medzery a nie je možné ho úplne chrániť pred prístupom tretích osôb.
Použitie kontaktných údajov v tiráži pre komerčnú inzerciu je výslovne nežiaduce, pokiaľ k tomu poskytovateľ vopred nedal písomný súhlas alebo ak už existuje obchodný vzťah. Poskytovateľ a všetky osoby uvedené na tejto webovej stránke týmto namietajú proti akémukoľvek komerčnému využívaniu a zverejňovaniu svojich údajov. 
Zdroj: Vyhlásenie z Juraforum.de & Expert-Branchenbuch.de 

 

5. Google Analytics 


Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia.
Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa bude odoslaná na server Google v USA a tam skrátená len vo výnimočných prípadoch. Na tejto webovej stránke je aktívna anonymizácia IP adresy. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality v súvislosti s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. 
IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom, a inštaláciou: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Stockists
Map
Impressum
bottom of page